ant içmek

ant içmek

bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek, yemin etmek: “Böyle uzaklaşınca ağır ağır o bizden / Biz ayrı düşmemeye ant içmiştik denizden” -F. N. Çamlıbel.


ant içmek

bk. and içmek


ant içmek için benzer kelimeler


ant içmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', ' ', 'i', 'ç', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ant içmek kelimesinin tersten yazılışı kemçi tna diziliminde gösterilir.