androjen duyarsızlığı

androjen duyarsızlığı İng. androgen insensitivity

İnsan, fare, sıçan, kedi, sığır ve atlarda görülen, hücre içi androjen almaçlarındaki yetersizlik nedeniyle oluşan, normal dişi yapısında bir dış görünüm var olmasına rağmen, döl yatağı, rahim boynuzu ve yumurta yollarının biçimlenmemiş olması ve testisin karın boşluğunda bulunmasıyla belirgin kalıtsal bozukluk, testiküler dişileşme, testiküler dişileşme sendromu.


androjen duyarsızlığı için benzer kelimeler


androjen duyarsızlığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'd', 'r', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 'd', 'u', 'y', 'a', 'r', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
androjen duyarsızlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılzısrayud nejordna diziliminde gösterilir.