androjen bağlayıcı protein

androjen bağlayıcı protein İng. androgen binding protein

Sertoli hücreleri tarafından üretilen ve testis tubuluslarında bulunan, androjenle bağlanabilen protein. Folikül uyarıcı hormon, androjen-bağlayıcı proteinin üretimini artırmak suretiyle sperma yapımını düzenler.


androjen bağlayıcı protein için benzer kelimeler


androjen bağlayıcı protein, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'd', 'r', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', şeklindedir.
androjen bağlayıcı protein kelimesinin tersten yazılışı nietorp ıcıyalğab nejordna diziliminde gösterilir.