bağlayıcı çekim

bağlayıcı çekim İng. cut-in scene, bridging shot, matching shot, linking shot, cover shot, splicing scene, cut-away

Sinema Bir görünçlüğün kurgusunda zaman ya da akıcılık yönünden duyulan boşluğu doldurmak için kullanılan çekim.


bağlayıcı çekim için benzer kelimeler


bağlayıcı çekim, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
bağlayıcı çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ıcıyalğab diziliminde gösterilir.