bağlayıcı diziler

bağlayıcı diziler İng. linker sequence

DNA parçalarının uçlarına eklemek amacı ile sentezlenen, bir veya birden fazla kesme yerine sahip olan oligonükleotitler.


bağlayıcı diziler için benzer kelimeler


bağlayıcı diziler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
bağlayıcı diziler kelimesinin tersten yazılışı relizid ıcıyalğab diziliminde gösterilir.