diziler bürümü

diziler bürümü İng. convolution of sequences

diziler bürümü için benzer kelimeler


diziler bürümü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'l', 'e', 'r', ' ', 'b', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
diziler bürümü kelimesinin tersten yazılışı ümürüb relizid diziliminde gösterilir.