diziler uzayı

diziler uzayı İng. sequence space

Elemanları dizi olan uzay. Örneğin, tüm sınırlı diziler uzayı.


diziler uzayı için benzer kelimeler


diziler uzayı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'l', 'e', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
diziler uzayı kelimesinin tersten yazılışı ıyazu relizid diziliminde gösterilir.