Andromet takımyıldızı

Andromet takımyıldızı Fr. costellation d'Andromède

(astronomi)


Andromet takımyıldızı için benzer kelimeler


Andromet takımyıldızı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'e', 't', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
Andromet takımyıldızı kelimesinin tersten yazılışı ızıdlıymıkat temordnA diziliminde gösterilir.