burçlar takımyıldızı

burçlar takımyıldızı İng. zodiacal constellation

Burçlar kuşağında bulunan, burçların ad aldığı takımyıldızlardan her biri. Koç, Boğa, İkizler., v.b takımyıldızları.


burçlar takımyıldızı için benzer kelimeler


burçlar takımyıldızı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'r', 'ç', 'l', 'a', 'r', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
burçlar takımyıldızı kelimesinin tersten yazılışı ızıdlıymıkat ralçrub diziliminde gösterilir.