BUR ile başlayan kelimeler

BUR ile başlayan veya başında BUR olan kelimeler 668 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bur aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bur anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BUR ile başlayan kelimeler

25 harfli

burnu Kafdağı´nda (olmak), burnuna karıncalar dolmak

24 harfli

burnundan kıl aldırmamak, burnunun dibine sokulmak, burnunun direği sızlamak, burnunun direğini kırmak, Burridge Guerre sınaması, burun boynuzcuk keseklem, burun ucu abraş nişaneli

23 harfli

burnunu toprağa sürtmek, burnunun ucunu görmemek

22 harfli

burnu (bile) kanamamak, burnu yere düşse almaz, burnunun yeli kırılmak, burulma yaylı askılama, burun deliği yapışması, burun efirmeççil yalım, burun kanadı indirgisi, burun-solumaççıl yalım

21 harfli

burnu çenesine değmek, burun daralma sesleri

20 harfli

burçlar takımyıldızı, burgu kuyusu basıncı, burgu kuyusu bölgesi, burlantılı (solunum), burundan soluk verme

19 harfli

burgaç akımı yitiği, burgaç-teke karşıtı, burgumsu kamçılılar, Burma kutsal kedisi, burnu yere depilmek, burnundan yakalamak, Buruk elektrik yükü, burun buruna gelmek, burun direği çürümü, burundan soluk alma, buruşuk kuzu kulağı

18 harfli

burçkuşağı, zodyak, Burdon manometresi, Burgaç akım yitimi, burnuna yel girmek, burnundan getirmek, bursa testikularis, bursa trokanterika, burun içi uygulama, burun-çene çentiği, burun-meri sondası, burun-mide sondası, buruncul şaşışılık

17 harfli

burgu kuyusu suyu, burgucuk geberten, burjuva edebiyatı, burnundan solumak, bursa kopulatriks, burulma esnekliği, burulum esnekliği, burun akariyozisi, burun arka siniri, burun borga yalım, burun gırın etmek, burun gırın itmek, burun tıkanıklığı, buruncuklu dingil, buruncul yılıklık, buruş yarış olmak, buruşturulabilmek

16 harfli

burgaçlı yörüyüş, Burgers denklemi, Buridan`ın eşeği, burnundan gelmek, bursa copulatrix, bursa sinovyalis, bursa subkutanea, burtarımlı damar, burulma altöbeği, burulma dayanımı, burun boru yalım, burun boşlukları, burun ortak yolu, burun sasılıkçıl, burun tutturmacı, burun-ünük yalım, burun-yutak yolu, burunu yel almah, buruşturulabilme

15 harfli

burbur bunalmak, burgaçlık etmek, burguca karşıtı, burğalaç yapmak, Burjuva Devrimi, Burkitt lenfoma, Burkitt lenfomu, burkuk boyunluk, burnunda tütmek, Burow çözeltisi, bursa fabricius, bursa omentalis, bursa seminalis, burulmasız öbek, burulum sarkacı, burulum tartacı, burun granülomu, burun konkaları, burun orta yolu, burun sıcaklığı, burun ucu abraş, ...

14 harfli

burcu bulanmak, burcu terlenti, burçlar kuşağı, Burdizzo pensi, burgaç karşısı, burgaçkurtları, burgaçlı sütun, Burhanettinköy, Burkitt tümörü, burnu büyüklük, burnu kırılmak, burnu sızlamak, burnuna girmek, burnuna koymak, burnunu çekmek, burnunu kırmak, burnunu sokmak, burslu öğrenci, burtarık “tat”, burtarım bilim, buru çiziklemi, ...

13 harfli

burarak eneme, burcak burcak, burcam burcam, burcun burcun, burçaklı bers, burçlar ışığı, burdurabilmek, burgaç deliği, burgaç kuramı, burgaç sibeği, burgaçlı adım, burgalaşlamak, burgam burgam, burgu makarna, Burgulu deleç, burjuva dramı, burjuva oyunu, burkulabilmek, burkulma yükü, burkuluvermek, burkun burkun, ...

12 harfli

burantalamak, burburlanmak, burca gahmak, burcaklanmak, Burçkarakuyu, burçukturmak, burdurabilme, burgaç akımı, burgu çeliği, burgu eğrisi, burgu kuyusu, burgu sıkmaç, burgu yüzeyi, burguca ekti, burgulubuñar, burkaşdırmak, Burkina Faso, burkulabilme, burkuluverme, burma akıntı, burma bükmek, ...

11 harfli

bur bağlama, buradakinar, buram buram, burca burca, burcu burcu, burçaklanım, burçuklamak, Burdurluluk, burdurulmak, burgaçlamak, burgaçlanma, burgalaşmak, burgaşlamak, burguçlamak, burgulanmak, burğazanlık, Burhanettin, burkabilmek, burkaçlamak, burkazanlık, burkuvermek, ...

10 harfli

burabilmek, burcalamak, burcgiller, burcukırım, burçak otu, Burçakalan, burdurulma, burgacımsı, burgalamak, burgalaşık, burgu suyu, burgulamak, burgulanma, Burhanoğlu, burımsalık, burjuvalık, burkabilme, burkalamak, burkuverme, burmabörek, Burmageçit, ...

9 harfli

burabilme, buracıkta, burağıntı, burakıntı, burattini, Burcukaya, burcutmak, burçakçıl, Burçaklar, burçulmak, burdurmak, burgaçsüs, burgaşmak, burgeşmek, burgu ucu, burguçmak, Burgudere, burgulama, Burhaniye, Burhanköy, burhulmah, ...

8 harfli

burahmak, burakmak, buranmak, burcalah, burcalak, burcalık, burcudar, burculuk, burcumak, burçakça, burçaklı, burçalak, burçalıh, Burçalık, burçuklu, Burdurlu, burdurma, burgacan, Burgaçlı, burgağaç, burgalaç, ...

7 harfli

bur bur, buradan, burağaç, burağan, buralık, buramaç, burantı, buranya, burcuca, burcuma, Burçalı, Burçhan, Burçköy, burçmak, burdakı, burgata, burguca, burgucu, burgulu, burjuva, burkmak, ...

6 harfli

buraca, burada, buradı, buralı, burali, burani, burası, buraya, burayı, burcak, burcuk, Burcun, burçah, burçak, burçin, burçuk, burdan, Burdur, burgaç, burgam, burgan, ...

5 harfli

buraç, burae, burak, bural, buran, burar, burat, burcı, burcu, burda, burde, burdo, burdu, burga, burgu, burğı, burği, burik, burla, burlu, burma, ...

4 harfli

bura, burc, burç, bure, burı, buri, burl, burs, burş, buru, burü

3 harfli

bur

Kelime Ara