İçinde BUR geçen kelimeler

İçinde BUR geçen kelimeler 1486 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

bur aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. bur anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BUR geçen kelimeler

25 harfli

burnu Kafdağı´nda (olmak), burnuna karıncalar dolmak, canını burnundan getirmek, ıslıklı gırtlak burtarımı, süreğen sası burun yalımı, yaprakburunluyarasagiller, yassıburunlu-yarasagiller, yeleken gırtlak burtarımı

24 harfli

burnundan kıl aldırmamak, burnunun dibine sokulmak, burnunun direği sızlamak, burnunun direğini kırmak, Burridge Guerre sınaması, burun boynuzcuk keseklem, burun ucu abraş nişaneli, büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, Chalcalburnus chalcoides, Coburger Fuchschafkoyunu, dana burnu, (tana burnu), granülomlu burun yangısı, kapakburunluyarasagiller, kırmızı burunlu komedyen, küçük nal burunlu yarasa, küçük nal-burunlu yarasa, küt burunlu köpek balığı, Lineweaver-Burk eşitliği, nal burunlu yarasagiller, öyken-solumancıl burguca, ...

23 harfli

Alburnoides bipunctatus, ateşlik yalıtkanı burnu, bulaşıcı burun akıntısı, burnunu toprağa sürtmek, burnunun ucunu görmemek, gıcırdak ünük burtarımı, gırtlak burtarımcıllığı, kırmızı burun hastalığı, kısa burunlu sığır biti, küçük-nalburunlu yarasa, mikotik burun granülomu, nalburunlu yarasagiller, Polycentrus schamburgki, soluk burgucul gülbenek, uzun burunlu sığır biti, yassı burunlu maymunlar, yönelteç sonsuz burmacı

22 harfli

(birini) mecbur tutmak, bezik burgu öz tepkisi, bölgeç-üngeç burtarımı, burnu (bile) kanamamak, burnu yere düşse almaz, burnunun yeli kırılmak, burulma yaylı askılama, burun deliği yapışması, burun efirmeççil yalım, burun kanadı indirgisi, burun-solumaççıl yalım, dik burunlu harhariyas, dik-burunlu harhariyas, kaburga kemiği gövdesi, kırmızı burunlu oyuncu, nalburunluyarasagiller, ofudak, (ofudak burun), sızılı yelin burtarımı, soluk burguca yazımcıl, Trendelenburgpozisyonu

21 harfli

aburga altına alınmak, ağız tamburası çalmak, ağrılı meme burtarımı, alerjik burun yangısı, burnu çenesine değmek, burun daralma sesleri, canı burnundan çıkmak, dar burunlu maymunlar, dar-burunlu-maymunlar, emperyalist burjuvazi, karga burun çıkıntısı, kursak ağzı burtarımı, Magdeburg yarımküresi, ova-bursal yapışmalar, sarılık yapan burguca, sırıtım (burtarımcıl), sivri burunlu karagöz, tirendelenburg duruşu, tirendelenburg yatımı, yaman sütmük burçakça, yassıburunlumaymunlar

20 harfli

altıgen burgu çubuğu, bölek-üngeç-burtarım, burçlar takımyıldızı, burgu kuyusu basıncı, burgu kuyusu bölgesi, burlantılı (solunum), burundan soluk verme, çene-diş ev-buruncul, çene-dudak -burunsal, delikli burgu çubuğu, döl yatağı burulması, etoburlar (dirikler), Fishburn risk ölçüsü, gönyeburun testeresi, hamburger göstergesi, Haplochromis burtoni, hava burhanlık olmak, kaburga-karın siniri, kaburgalarına girmek, kargaburun çıkıntısı, Koşuburnutürkmenleri, ...

19 harfli

Alburnus escherichi, bulup da bursalamak, burgaç akımı yitiği, burgaç-teke karşıtı, burgumsu kamçılılar, Burma kutsal kedisi, burnu yere depilmek, burnundan yakalamak, Buruk elektrik yükü, burun buruna gelmek, burun direği çürümü, burundan soluk alma, buruşuk kuzu kulağı, combur combur etmek, çene-burun deliksel, dikburunluharharyas, dili burnuna değmek, dili burnuna yetmek, enfeksiyöz bursitis, gırtlakçıl burtarım, kalbur baş (tansık), ...

18 harfli

ağzı burnu yerinde, bağırsak burkulumu, başkemer kaburgası, bir yönlü burtarım, burçkuşağı, zodyak, Burdon manometresi, Burgaç akım yitimi, burnuna yel girmek, burnundan getirmek, bursa testikularis, bursa trokanterika, burun içi uygulama, burun-çene çentiği, burun-meri sondası, burun-mide sondası, buruncul şaşışılık, çözcül burçaklanım, dikburun karkaryas, genişletme burgusu, haçtonoz kaburgası, kalburdan geçirmek, ...

17 harfli

Alburnus alburnus, alıncıl-kalburcul, bayburt çalkaması, bırakıcıl burguca, burgu kuyusu suyu, burgucuk geberten, burjuva edebiyatı, burnundan solumak, bursa kopulatriks, burulma esnekliği, burulum esnekliği, burun akariyozisi, burun arka siniri, burun borga yalım, burun gırın etmek, burun gırın itmek, burun tıkanıklığı, buruncuklu dingil, buruncul yılıklık, buruş yarış olmak, buruşturulabilmek, ...

16 harfli

Alburnus albidus, Alburnus heckeli, Alburnus orontis, Alburnus tarichi, ateşine burakmak, burgaçlı yörüyüş, Burgers denklemi, Buridan`ın eşeği, burnundan gelmek, bursa copulatrix, bursa sinovyalis, bursa subkutanea, burtarımlı damar, burulma altöbeği, burulma dayanımı, burun boru yalım, burun boşlukları, burun ortak yolu, burun sasılıkçıl, burun tutturmacı, burun-ünük yalım, ...

15 harfli

arabacı burgusu, Augsburg barışı, Aurburn hindisi, ayak burkulması, ayak burkuntusu, boru burunlular, böbrek burtarım, burbur bunalmak, burgaçlık etmek, burguca karşıtı, burğalaç yapmak, Burjuva Devrimi, Burkitt lenfoma, Burkitt lenfomu, burkuk boyunluk, burnunda tütmek, Burow çözeltisi, bursa fabricius, bursa omentalis, bursa seminalis, “burton” şeriti, ...

14 harfli

Alburnus akili, ayırma tamburu, bezik burgu öz, bıyığın burmak, borgu, (burgu), boynu burulmuş, boynunu burmak, boyun burtarım, burcu bulanmak, burcu terlenti, burçlar kuşağı, Burdizzo pensi, burgaç karşısı, burgaçkurtları, burgaçlı sütun, Burhanettinköy, Burkitt tümörü, burnu büyüklük, burnu kırılmak, burnu sızlamak, burnuna girmek, ...

13 harfli

abur cuburluk, Adana burması, Aphis laburni, beyabur etmek, bezik burguca, buñuna burmak, burarak eneme, burcak burcak, burcam burcam, burcun burcun, burçaklı bers, burçlar ışığı, burdurabilmek, burgaç deliği, burgaç kuramı, burgaç sibeği, burgaçlı adım, burgalaşlamak, burgam burgam, burgu makarna, Burgulu deleç, ...

12 harfli

Ahlatlıburun, amele taburu, ardıç burucu, ayak burçmak, ayar burmacı, Balabanburun, Bayburtluluk, birli kalbur, bocik burmak, boynu burulu, burantalamak, burburlanmak, burca gahmak, burcaklanmak, Burçkarakuyu, burçukturmak, burdurabilme, burgaç akımı, burgu çeliği, burgu eğrisi, burgu kuyusu, ...

11 harfli

arda kambur, Aşağıburnaz, Brandenburg, bur bağlama, buradakinar, buram buram, burca burca, burcu burcu, burçaklanım, burçuklamak, Burdurluluk, burdurulmak, burgaçlamak, burgaçlanma, burgalaşmak, burgaşlamak, burguçlamak, burgulanmak, burğazanlık, Burhanettin, burkabilmek, ...

10 harfli

abur cubur, abur zabur, apur sabur, asar burnu, Bahçeburun, bıçakburnu, bızavburnu, boynuburuk, boyunburan, bumburuşuk, burabilmek, burcalamak, burcgiller, burcukırım, burçak otu, Burçakalan, burdurulma, burgacımsı, burgalamak, burgalaşık, burgu suyu, ...

9 harfli

abuloburt, aburgaşık, aburlobut, Atburgazı, Avluburun, Bayburtlu, bir tabur, boş-burun, bozoburnu, bumburiya, burabilme, buracıkta, burağıntı, burakıntı, burattini, Burcukaya, burcutmak, burçakçıl, Burçaklar, burçulmak, burdurmak, ...

8 harfli

ak burun, akburcul, akburçak, Akçaburç, alabursa, amburada, bamburta, Beyburcu, bizburun, boşburun, Bozburun, bumburek, burahmak, burakmak, buranmak, burcalah, burcalak, burcalık, burcudar, burculuk, burcumak, ...

7 harfli

ababura, aburgaç, Akburak, Akburun, Alburak, amburda, ameburi, bağabur, Bayburt, bur bur, buradan, burağaç, burağan, buralık, buramaç, burantı, buranya, burcuca, burcuma, Burçalı, Burçhan, ...

6 harfli

Akburç, albura, boburt, borbur, bunbur, buraca, burada, buradı, buralı, burali, burani, burası, buraya, burayı, burcak, burcuk, Burcun, burçah, burçak, burçin, burçuk, ...

5 harfli

abura, aburû, akbur, albur, babur, buraç, burae, burak, bural, buran, burar, burat, burcı, burcu, burda, burde, burdo, burdu, burga, burgu, burğı, ...

4 harfli

abur, bura, burc, burç, bure, burı, buri, burl, burs, burş, buru, burü, ebur, obur, ubur

3 harfli

bur

Kelime Ara