angut

angut, -du

a. 1. hay. b. Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir yaban kuşu (Casarca ferruginea). 2. sf. mec. Ahmak, kaba saba: “Bu saldırgan angutlar, kuru gürültüden başka bir şey değildir.” -S. Birsel.


angut Fr. Entonnoir
angut

Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.


angut

Ördekten daha iri, kiremit renkli bir çeşit kuş, angıt.


angut

Bir çeşit çekirdeksiz dut.


angut

1. bk. anga (I). 2. bk. angıdı. 3. Bir çeşit küçük orman kuşu. 4. Koyu kızıl renkli evcil güvercin. 5. bk. angıt (I).


angut

1. Güzel öten, ak ve kahverengi tüylü bir kuş. 2. Sulak yerlerde yaşayan, perde-ayaklı, ördekten büyükçe, kiremit renginde bir çeşit kuş.


angut

ET angıt (?): dut kurusu


angut

bk. angıt


angut için benzer kelimeler


angut, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'u', 't', şeklindedir.
angut kelimesinin tersten yazılışı tugna diziliminde gösterilir.