angut kazı

angut kazı

Ördekten daha iri, kiremit renkli bir çeşit kuş, angıt.


angut kazı için benzer kelimeler


angut kazı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'g', 'u', 't', ' ', 'k', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
angut kazı kelimesinin tersten yazılışı ızak tugna diziliminde gösterilir.