çevir kazı yanmasın

çevir kazı yanmasın

alay karşısındakine dokunacak yersiz bir söz söylediğini fark eder etmez sözünü çevirmeye kalkışanlara söylenen bir söz.


çevir kazı yanmasın için benzer kelimeler


çevir kazı yanmasın, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', ' ', 'k', 'a', 'z', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'n', 'm', 'a', 's', 'ı', 'n', şeklindedir.
çevir kazı yanmasın kelimesinin tersten yazılışı nısamnay ızak riveç diziliminde gösterilir.