tak çevir bağlayıcısı

tak çevir bağlayıcısı İng. bnc connector

tak çevir bağlayıcısı için benzer kelimeler


tak çevir bağlayıcısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
tak çevir bağlayıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıyalğab riveç kat diziliminde gösterilir.