İçinde TAK geçen kelimeler

İçinde TAK geçen kelimeler 1762 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TAK geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeye) zihni takılmak, abecesayısal damga takımı, asılı takla (öne, arkaya), bataklık kırlangıcıgiller, bataklık-kırlangıcıgiller, etek takmak (veya giymek), gelir ortaklığı senetleri, kelin ayıbını takke örter, nervi metakarpei palmares, Orta Amerika Ortak Pazarı, ortak ölçülebilir sayılar, takımerkinin demir yasası, takla kılmak, (tak urmak), yataksız sağlık örgütleri, yolda saatli takım yarışı, yönetime katılmayan ortak

24 harfli

aklı (bir şeye) takılmak, Avrupa Akdeniz ortaklığı, düğümlenmiş damga takımı, en büyük ortak tam bölen, genel satak dalgalanması, katıyuvarlı yatak çeliği, kör bağırsak takı yalımı, ortak olasılıksal eğilim, ortak transit sözleşmesi, ortakdeğişke çözümlemesi, pili taktiles zigomatisi, sıcak su maden yatakları, sınırlı sorumlu ortaklık, solucansı takıca benzeri, sorumlu sınırlı ortaklık, takke düştü, kel göründü, tuş takımı uygulama kipi, uzaktaki depolama motoru, yardım ve yataklık etmek, yataklı sağlık örgütleri, yersel yönetim ortaklığı, ...

23 harfli

AB ortaklık anlaşmaları, bataklık saz ardıç kuşu, Batı Afrika Takas Odası, cümle bilgisi ~ sentaks, çoklu ortak doğrusallık, dışarıda çevirim takımı, dişini tırnağına takmak, düzeltilmiş takvim yaşı, düzenleme ortaklık payı, kör bağırsak takı alımı, metakarpus ekzostozları, ortak kullanıcı erişimi, ortak ölçülemez sayılar, ortaklık vergi cezaları, regio metakarpofalangea, salt toplanabilir takım, sayıya göre takım ödülü, silisyumlu takım çeliği, sökülür takılır mobilya, takınaklı zorunlu tepki, yüksek hız takım çeliği

22 harfli

âile malları ortaklığı, anahtarı beline takmak, bataklık demir cevheri, bölgesel ortak gelenek, gecikmeli ortakdeğişke, genel finans ortaklığı, genel satakda canlılık, gezici gösterim takımı, Gomori-Takamatsuboyası, gözleri takılıp kalmak, ikinci takım yönetmeni, iletişim kuralı takımı, kazma takırdısı etmek:, kontakt metamorfizması, maden yatakları bilimi, ortak boğmuk bağlamlar, ortak havuz kaynakları, ortak ölçülmez sayılar, ortak tarım politikası, ortaklaşa doz eşdeğeri, ossa metakarpaliya I-V, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (birini) yatak çekmek, abecesel damga takımı, alaşımlı takım çeliği, Andromet takımyıldızı, başlangıçtaki ordinat, bataklık baştankarası, bataklık kaplumbağası, bataklıkkömürü, turba, çift sınırlı ortaklık, dışarıda yayın takımı, döviz takas anlaşması, ekstra nöronal uptake, el parmak ortak geren, en büyük ortak çarpan, ilkel ortaklık düzeni, imleç tuş takımı kipi, kâr ortaklığı belgesi, karbonlu takım çeliği, makaralı yatak çeliği, ortak anlaşma belgesi, ...

20 harfli

AB ortak karar usulü, ayağına çelme takmak, bağımsız genel satak, bayındırım ortaklığı, beşinci yutak kavisi, burçlar takımyıldızı, cüce bataklık tavuğu, dördüncü yutak kavsi, en büyük ortak bölen, geliştirim ortaklığı, güvercin tahtakurusu, havada takla (salto), ikişerli ayrık takım, kalıtçılar ortaklığı, katakulliye getirmek, lavabo musluk takımı, ortak dışbildirmelik, ortak dizin kısayolu, ortak paranteze alma, ortaklaştırıcı eklem, ökçesel-takıt altsal, ...

19 harfli

akyuvar kemotaksisi, Anamil yatak kapağı, Barış İçin Ortaklık, başlangıçtaki absis, bataklık kırlangıcı, bataklık kiraz kuşu, bataklık tırfılları, borç-sermaye takası, cüce bataklıktavuğu, çiçek tahtakuruları, duvar musluk takımı, en büyük ortakbölen, ikinci yutak kavisi, kamu ortaklığı fonu, Karaib Ortak Pazarı, kesme takımı çeliği, kontakt dermatitisi, Kooperatif ortaklık, kör bağırsak takısı, kurtsal takı ağrısı, kurtsal takı debesi, ...

18 harfli

(birine) ip takmak, açık satak belgiti, ağaç tahtakuruları, al takke ver külah, anamalsız ortaklık, Aslan takımyıldızı, Asya Takas Birliği, ataklanım itkenlik, avcı tahtakuruları, bankacılıkta takas, bataklık atkuyruğu, bataklık dişbudağı, bataklık kamışçını, bataklık kurbağası, bataklık topallığı, birim dikey takımı, çatal bıçak takımı, damak-yutak kemeri, denetimci ortaklık, dıngırına takmamak, en küçük ortak kat, ...

17 harfli

Arap ortak pazarı, ayağına ip takmak, çamur tahtakurusu, çok taraflı takas, delip takıştırmak, demirci takımları, dihidrotakisterol, dolaşım ortaklığı, en küçük ortakkat, eşli takla (tank), gelişken ortaklık, Gemi takımyıldızı, genel satak ederi, gizlenmiş takınak, gregoryen takvimi, havada ters takla, ilerleyici ataksi, katıyuvarlı yatak, kolektif ortaklık, komandit ortaklık, kontakt metastazı, ...

16 harfli

ağaç tahtakurusu, anayatak başlığı, And ortak pazarı, at üstünde takla, bağımlı ortaklık, bataklık baykuşu, bataklık çulluğu, bataklık humması, bataklık kaymanı, bataklık kunduzu, bataklık kuşları, bataklık nergisi, bataklık serçesi, bataklık-kuşları, birlik ortaklığı, burun ortak yolu, burun-yutak yolu, çalışan ortaklık, damak-yutak kası, dil-yutak siniri, edebini takınmak, ...

15 harfli

ağzına takılmak, anonim ortaklık, aradişli takımı, ayaktopu takımı, bataklık ardıcı, bataklık keteni, bataklık keziği, bataklık samuru, bataklık sineği, bataklık süseni, bataklık tavuğu, bataklık yosunu, bükülmeli takla, dar genel satak, değişmeli takla, delme takımları, deney takımları, enzootik ataksi, gelir ortaklığı, görme yatakları, kantarma takası, ...

14 harfli

antika taklidi, art arda takla, Aşağıkocayatak, ay gün takvimi, ay-gün takvimi, bağlı ortaklık, batakçıl kezik, Bataklıçiftlik, bataklık ateşi, bataklık iğezi, cüce karabatak, çalışma takımı, çamaşır takımı, çevirim takımı, çıltak dolamak, çok ortaklılık, çözüm takıları, deniz ıstakozu, deniz istakozu, eğriler takımı, en küçük takım, ...

13 harfli

adlı ortaklık, aklına takmak, aklını takmak, aksi takdirde, Allah taksimi, arıstak ağacı, aslan taklası, ayırgan takım, baştaki dilim, bataklık gazı, bilyalı yatak, bilyeli yatak, birincil takı, boytak boytak, cücekarabatak, çalışan ortak, Çatakdeğirmen, çengel takmak, çıvgar takımı, çoban takkesi, damgalı takım, ...

12 harfli

adi ortaklık, alıcı takımı, ana ortaklık, arap taklası, arkaya takla, artak tartak, aşıda takmak, aytak puytak, banyo takımı, bataklık otu, beklik takma, beyin takımı, cennet yatak, çatak bayrak, Çatakörencik, çengi takımı, çıkış takozu, çıngıl çıtak, çınkıl çıtak, damga takımı, delip takmak, ...

11 harfli

ağzı haltak, ala takalak, araç takımı, astaksantin, atak yapmak, baftatakımı, balalıtakım, baltakesmez, batakcıllar, Berçinçatak, borç takası, bu takdirde, butakonazol, büyük yatak, cep takvimi, cıkı takmak, çaltaklamak, çamtaklamak, çelik takoz, çıngıştaklı, çifte takla, ...

10 harfli

aerotaksis, akar takar, akla takla, aksik atak, akü takımı, alak katak, Alamabatak, alatakalak, arı takımı, artakalmak, asım takım, asım takın, Aşağıbatak, Aşağıçatak, atak ayağı, ataklaşmak, ay takvimi, ayaktakımı, batakçılık, bosçabatak, but takımı, ...

9 harfli

ad takmak, aerotaksi, ağ takımı, ala takaç, alitakaca, alt takım, alt-takım, altakoyma, Ardıçatak, artakalım, artakalma, baştaklık, baştaksız, batakhane, Çatakbaşı, Çatakdere, Çatakdibi, Çatakkaya, Çatakkırı, Çatakören, Dişitakım, ...

8 harfli

A takımı, ağ yatak, akmaltak, alatakaç, alttakım, amplitak, anayatak, atakbaşı, B takımı, bagartak, bağaltak, Baltaköy, Başçatak, batakçıl, Batakköy, bataklık, bataksal, bayantak, Besçatak, Beşçatak, birtakım, ...

7 harfli

alhatak, alttakı, anıstak, arastak, arıstak, aristak, arustak, atakçıl, Atakent, ataklık, Atakurt, batakçı, bataklı, bataklu, Çataklı, Çataksu, eketaka, faltaka, goostak, ıstakoz, istakoz, ...

6 harfli

aftaka, Atakan, atakçı, Ataker, ataklı, Ataköy, ataksi, Atakul, Atakum, Atakut, bartak, bastak, baştak, baytak, bortak, bultak, cıştak, çaltak, çantak, çaytak, çıltak, ...

5 harfli

artak, batak, botak, butak, catak, cutak, çatak, çıtak, çitak, dutak, fotak, hatak, hotak, intak, kotak, kutak, matak, motak, mutak, natak, notak, ...

4 harfli

atak, otak, taka, tâke, takı, Taki, takt

3 harfli

tak

Kelime Ara