TAK ile biten kelimeler

TAK ile biten veya sonunda TAK olan kelimeler 250 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TAK ile biten kelimeler

25 harfli

yönetime katılmayan ortak

22 harfli

sınırsız sorumlu ortak

21 harfli

sınırlı sorumlu ortak

20 harfli

bağımsız genel satak

17 harfli

katıyuvarlı yatak, sürtünmesiz yatak

16 harfli

komanditer ortak, tepeli karabatak, tepeli-karabatak, toparcıklı yatak

15 harfli

dar genel satak, komandite ortak, küçük karabatak, teşhis ve intak, Yukarıkocayatak

14 harfli

Aşağıkocayatak, cüce karabatak, kafadan kontak, masuralı yatak

13 harfli

bilyalı yatak, bilyeli yatak, boytak boytak, cücekarabatak, çalışan ortak, Gürgenliyatak, kafası kontak, kaymalı yatak, kılavuz yatak, kuştüyü yatak, Osmaniyeçatak, paytak paytak, sergili satak, şattak şuttak, tartak martak, Yıldırımçatak, yuvarlı yatak

12 harfli

artak tartak, aytak puytak, cennet yatak, çıngıl çıtak, çınkıl çıtak, garan kontak, geçici satak, iğneli yatak, Pelitliyatak

11 harfli

ağzı haltak, Berçinçatak, büyük yatak, çizik yatak, değme yatak, genel satak, Gürgenyatak, ikili yatak, kayma yatak, küçük yatak, Meşeliyatak, metal yatak, oynak satak, oynak yatak, Sayvançatak, tuzlu batak, Yukarıbatak

10 harfli

aksik atak, alak katak, Alamabatak, Aşağıbatak, Aşağıçatak, bosçabatak, Büyükçatak, Çamlıçatak, Çobanyatak, karayantak, Küçükçatak, Taşlıyatak

9 harfli

Ardıçatak, duşkaltak, karabatak, karapatak, Karayatak, kontratak, kurapatak, panikatak, payırttak, Sarıyatak, şapırttak, şıpırttak, Tepeyatak, tıyırttak, zağılttak

8 harfli

ağ yatak, akmaltak, amplitak, anayatak, bagartak, bağaltak, Başçatak, bayantak, Besçatak, Beşçatak, cığıştak, cigiştak, çağıştak, çığıştak, fırıştak, Hanyatak, harıstak, istintak, kağıştak, kanıltak, kaşaltak, ...

7 harfli

alhatak, anıstak, arastak, arıstak, aristak, arustak, goostak, kırıtak, kur-tak, kuratak, labıtak, Omurtak, Onortak, oruntak, tak tak, tik tak, tiritak

6 harfli

bartak, bastak, baştak, baytak, bortak, bultak, cıştak, çaltak, çantak, çaytak, çıltak, çırtak, çoltak, Çortak, deltak, dostak, dustak, fattak, fiştak, foltak, galtak, ...

5 harfli

artak, batak, botak, butak, catak, cutak, çatak, çıtak, çitak, dutak, fotak, hatak, hotak, intak, kotak, kutak, matak, motak, mutak, natak, notak, ...

4 harfli

atak, otak

3 harfli

tak

Kelime Ara