tak

tak

(I) a. Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses.


tak Ar. µ¥®

(II) a. (ta:k) Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer: “Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor.” -F. R. Atay.


tak Fr. Tac
tak Fr. Dysphorie
tak

Yay.


tak

1. Yan, yön. 2. Yarım parça : Elmanın takı.


tak

1. Bahçe sulama için ölçü birimi, kez: Dört tak su ver. 2. Takım, kat (giysi için).


tak

Karpuz, armut, ceviz vb. meyve dilimi.


tak

Hindi.


tak

Bir bütünün bölünen her bir parçası


tak Fr. arc

(Mimarlık) Şenliklerde caddelere kurulan kemer. a. bk. yengi takı.


tak

Anıt olarak yapılan ya da şenliklerde yer yer caddelerde kurulan türlü süslerle donatılmış kemer.


tak

İhtiyaç.


tak için benzer kelimeler


tak, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', şeklindedir.
tak kelimesinin tersten yazılışı kat diziliminde gösterilir.