tak etmek

tak etmek

tak diye ses çıkarmak: “Tam umudumuz kesilecek gibi olup da epey üzüldükten sonra kapı tokmağı tak ederdi.” -H. R. Gürpınar.


tak etmek için benzer kelimeler


tak etmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
tak etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte kat diziliminde gösterilir.