dak dutmak, (dak tutmak, tak tutmak, dak kılmak)

dak dutmak, (dak tutmak, tak tutmak, dak kılmak)

Ta’riz etmek, itiraz etmek, kusur bulmak, ta’netmek, muâheze etmek, kınamak


dak dutmak, (dak tutmak, tak tutmak, dak kılmak) için benzer kelimeler


dak dutmak, (dak tutmak, tak tutmak, dak kılmak), 48 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'k', ' ', 'd', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'd', 'a', 'k', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 't', 'a', 'k', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'd', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
dak dutmak, (dak tutmak, tak tutmak, dak kılmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlık kad ,kamtut kat ,kamtut kad( ,kamtud kad diziliminde gösterilir.