anıtsal yazı

anıtsal yazı Fr. ecriture monumental

Eğmeçleri az, düz ve köşeli çizgilerden ibaret olup, taş üzerine oyulmağa elverişli bulunan yazı: Orhon yazısı gibi.


anıtsal yazı için benzer kelimeler


anıtsal yazı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'ı', 't', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
anıtsal yazı kelimesinin tersten yazılışı ızay lastına diziliminde gösterilir.