akışlı yazı

akışlı yazı Fr. Ecriture cursive

Her zaman kullanılan ve çabukça yazılan yazı.


akışlı yazı için benzer kelimeler


akışlı yazı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
akışlı yazı kelimesinin tersten yazılışı ızay ılşıka diziliminde gösterilir.