dış akışlı bölge

dış akışlı bölge Osm. cereyanlı mıntaka

(coğrafya)


dış akışlı bölge için benzer kelimeler


dış akışlı bölge, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
dış akışlı bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb ılşıka şıd diziliminde gösterilir.