anlam yükü

anlam yükü İng. content

Türetme veya birleştirme yolu ile kurulan bir kelimede, o kelimeyi oluşturan kök, ek gibi ögelerden her birinin yeni kelimeye getirdikleri anlam katkısı: ince/ince+lik, somur-/somur-t-/somur-t-kan; anla-/anla-t-/anla-t-ıl-a+bilmek; ayak+kabı, deve+dikeni hanım+eli vb. yukarıdaki kelimeleri oluşturan ögelerden her biri birer anlam yükü taşımaktadır.


anlam yükü için benzer kelimeler


anlam yükü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', ' ', 'y', 'ü', 'k', 'ü', şeklindedir.
anlam yükü kelimesinin tersten yazılışı üküy malna diziliminde gösterilir.