burkulma yükü

burkulma yükü İng. buckling load

burkulma yükü için benzer kelimeler


burkulma yükü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'r', 'k', 'u', 'l', 'm', 'a', ' ', 'y', 'ü', 'k', 'ü', şeklindedir.
burkulma yükü kelimesinin tersten yazılışı üküy amlukrub diziliminde gösterilir.