annat

annat

Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen, yaba.


annat

1. bk. anadut (I). 2. Budanmamış azgın üzüm dalı. 3. İri taneli, kalın kabuklu siyah üzüm.


annat

Söz bilmez, cahil.


annat

Dirgenin büyüğü.


annat

bk. anadut


annat için benzer kelimeler


annat, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'a', 't', şeklindedir.
annat kelimesinin tersten yazılışı tanna diziliminde gösterilir.