annat üzümü

annat üzümü

İri taneli, kalın kabuklu siyah üzüm.


annat üzümü için benzer kelimeler


annat üzümü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'a', 't', ' ', 'ü', 'z', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
annat üzümü kelimesinin tersten yazılışı ümüzü tanna diziliminde gösterilir.