aklahna üzümü

aklahna üzümü

İri yuvarlak taneli, kalın kabuklu, dayanıklı bir çeşit beyaz üzüm.


aklahna üzümü için benzer kelimeler


aklahna üzümü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'a', 'h', 'n', 'a', ' ', 'ü', 'z', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
aklahna üzümü kelimesinin tersten yazılışı ümüzü anhalka diziliminde gösterilir.