anne

anne

a. 1. Çocuğu olan kadın, ana, valide. 2. Yavrusu olan dişi hayvan.


anne

Büyükanne, nine.


anne

Anne (bk. ana)


anne

< alnı: alnı (alın kelimesi iyelik 3.çoğul şahıs dışında diğer iyelik eklerini aldığında, ünsüzleri -ln- > -nn- olur: annım, annımız, annın, annız, fakat: alınnari)


anne için benzer kelimeler


anne, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'e', şeklindedir.
anne kelimesinin tersten yazılışı enna diziliminde gösterilir.