baba/anne bir kardeş

baba/anne bir kardeş İng. half sibs

Aynı babaya veya aynı anneye sahip hayvanlar.


baba/anne bir kardeş için benzer kelimeler


baba/anne bir kardeş, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'b', 'a', '/', 'a', 'n', 'n', 'e', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'k', 'a', 'r', 'd', 'e', 'ş', şeklindedir.
baba/anne bir kardeş kelimesinin tersten yazılışı şedrak rib enna/abab diziliminde gösterilir.