annığnı çatı

annığnı çatı

1. bk. annı çatı. 2. Her hangi bir şeyin ortası: Annığın çatına getir de öyle çak.


annığnı çatı için benzer kelimeler


annığnı çatı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'n', 'ı', 'ğ', 'n', 'ı', ' ', 'ç', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
annığnı çatı kelimesinin tersten yazılışı ıtaç ınğınna diziliminde gösterilir.