anormal kızgınlık

anormal kızgınlık İng. abnormal estrus

Döngünün kızgınlık evresinin normalden uzun veya kısa sürmesi veya kızgınlık belirtilerinin normalin dışında olması, anormal östrüs.


anormal kızgınlık için benzer kelimeler


anormal kızgınlık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'o', 'r', 'm', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
anormal kızgınlık kelimesinin tersten yazılışı kılnıgzık lamrona diziliminde gösterilir.