anormal kızgınlık döngüsü

anormal kızgınlık döngüsü İng. abnormal estrus cycle

Kızgınlıklar arası sürenin normalden uzun veya kısa sürmesi, anormal östrüs siklusu.


anormal kızgınlık döngüsü için benzer kelimeler


anormal kızgınlık döngüsü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'o', 'r', 'm', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
anormal kızgınlık döngüsü kelimesinin tersten yazılışı üsügnöd kılnıgzık lamrona diziliminde gösterilir.