kızgınlık döngüsü

kızgınlık döngüsü İng. estrous cycle, heat cycle

Bir kızgınlığın başlangıcından ikinci kızgınlığın başlangıcına kadar geçen süre, kızgınlık çevrimi, kızgınlık siklusu, östrüs siklusu, seksüel siklus. Proöstrüs, östrüs, metöstrüs ve diöstrüs evrelerini içerir.


kızgınlık döngüsü için benzer kelimeler


kızgınlık döngüsü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
kızgınlık döngüsü kelimesinin tersten yazılışı üsügnöd kılnıgzık diziliminde gösterilir.