iki kızgınlık arası süre

iki kızgınlık arası süre İng. interestrus interval

Kızgınlığın bitiminden gelecek proöstrüse kadar olan süre.


iki kızgınlık arası süre için benzer kelimeler


iki kızgınlık arası süre, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', şeklindedir.
iki kızgınlık arası süre kelimesinin tersten yazılışı erüs ısara kılnıgzık iki diziliminde gösterilir.