ansal büyüme

ansal büyüme İng. mental grov/th

Takvim yaşına koşut olarak ruhsal herhangi bir süreçte, özellikle anlıkta gerçekleşen gelişme.


ansal büyüme için benzer kelimeler


ansal büyüme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
ansal büyüme kelimesinin tersten yazılışı emüyüb lasna diziliminde gösterilir.