ansal evrim

ansal evrim İng. mental evolution

Canlıların evrim basamaklarında, yüksek düzeydeki anlıksal yeterliklere doğru sürekli olarak gelişmesi.


ansal evrim İng. mental evolution

İnsanın tarihsel evrim içinde ansal bakımdan gittikçe daha yüksek yeterlikler elde etmesi süreci.


ansal evrim için benzer kelimeler


ansal evrim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
ansal evrim kelimesinin tersten yazılışı mirve lasna diziliminde gösterilir.