filetik evrim

filetik evrim İng. phyletic evolution

Tek bir soy hatundan gelen tür ya da formlar dizisine doğru olan evrim değişmeleri dizisi.


filetik evrim için benzer kelimeler


filetik evrim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'l', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
filetik evrim kelimesinin tersten yazılışı mirve kitelif diziliminde gösterilir.