FİL ile biten kelimeler

FİL ile biten veya sonunda FİL olan kelimeler 96 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fil aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fil anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre FİL ile biten kelimeler

21 harfli

yapraksı megasporofil

17 harfli

bakteriyoklorofil

16 harfli

müteselsil kefil

14 harfli

kişisel profil, psödoeozinofil, zorunlu profil

13 harfli

makrosporofil, mikrosporofil, yabanî tirfil

12 harfli

kefîle kefîl, megasporofil, mikroaerofil

11 harfli

ekstremofil, kefil kefil, kifil kifil, tefil tefil

10 harfli

bibliyofil, elektrofil, Germanofil, kromatofil, mütekeffil

9 harfli

argirofil, efil efil, entomofil, eozinofil, ifil ifil, ksantofil, nükleofil, ozmiyofil, pelagofil, psammofil, psikrofil, sklerofil

8 harfli

Anglofil, asidofil, azurofil, çetrefil, galenfil, geremfil, hidrofil, higrofil, hipsofil, karanfil, klorofil, laktofil, mikrofil, nekrofil, nötrofil, nötrofil, otimafil, otomofil, sersefil, skotofil, termofil, ...

7 harfli

amfofil, bazofil, fotofil, garafil, gerefil, halofil, hemofil, İsrafil, katafil, mezofil, oksifil, ozmofil, pedofil, polifil, tamafil, tomafil, tomofil

6 harfli

dilfil, dirfil, dorfil, filfil, mahfil, profil, tırfil, tilfil, tirfil

5 harfli

gafil, gefil, kafil, kefil, kefil, mafil, sefil, sifil, tafil, tifil, zefil

4 harfli

efil

3 harfli

fil

Kelime Ara