İçinde FİL geçen kelimeler

İçinde FİL geçen kelimeler 1055 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fil aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fil anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FİL geçen kelimeler

25 harfli

Bağımsız Filistin Devleti, Electronic Filming System, elektronik film saptayıcı, Filaria sanguinis-hominis, filogenetik sınıflandırma, Microfilaria streptocerca, monofiletik sınıflandırma, oksifilik hücre tümörleri, oral eozinofilik granülom

24 harfli

elektronik film tarayıcı, fil dişi kuleye çekilmek, hemofilus enfeksiyonları, hipereozinofilik sendrom, renkli film yayın aygıtı, sesli (film) görüntülüğü, tungsten filamanlı lamba

23 harfli

bankroftiyan filaryozis, beyaz telefonlu filmler, elektronik film saptama, eozinofil metamiyelosit, eozinofilik kas yangısı, eozinofilik lökositozis, eozinofilik panosteitis, fil dişi kuleden bakmak, filamentli zurna balığı, fildişi kemik hastalığı, ince tanecikli boş film, infiltrasyon anestezisi, İntermediyer filamanlar, intermedyer filâmentler, intrasellfiler sindirim, kısa kulaklı fil faresi, mikroaerofil bakteriler, ortokromatik (boş) film, örneksel film kaydedici, termofil mikroorganizma

22 harfli

(birini) gafil avlamak, absorpsiyon filtreleri, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, asidofilik cisimcikler, devinimsiz örtülü film, Dirofilaria magalhaesi, elektronik film tarama, indikasyo profilaktika, mavi eşlem (boş) filmi, Microfilaria bancrofti, nötrofil metamiyelosit, pankromatik (boş) film, polikromatofil alyuvar, profil izdüşüm düzlemi, stafilokok septisemisi, stafilokokkal mastitis, yapma ışık (boş) filmi, yüzde yüz sözlü (film)

21 harfli

anafilaktik reaksiyon, bazofil metamiyelosit, dermatitis filariyoza, deveden büyük fil var, devinimli örtülü film, eozinofilik keratitis, evrilir film işlemesi, Filadelfiya kromozomu, filaryal elefantiozis, Filipin dokumacı kuşu, filtre hibridizasyonu, glomeruler filtrasyon, gün ışığı (boş) filmi, iç içe film (çevirme), likenoid infiltrasyon, mıknatıslı sesli film, Microfilaria volvulus, miyomesin filamanları, ölçün 8 (mm`lik film), sözlendirilmiş (film), yapraksı megasporofil

20 harfli

antihemofilik faktör, cıva filim elektrodu, dar film göstericisi, Dictyocaulus filaria, Dryopteris filix-mas, eozinofil granülosit, eozinofilik granülom, fil derisi hastalığı, Filipin yerli domuzu, Filipin-dokumacıkuşu, filizlenme sıcaklığı, film değerlendirmesi, haber filmi sineması, heterofil granulosit, klorofillos hücreler, miyozin filamentleri, nötrofil lökositozis, renkli film işlemesi, ses dönüşüm filtresi, stafilokok granülomu, tarayıcı film aygıtı, ...

19 harfli

asidofil granülosit, Aulopus filamentous, Barbus filamentosus, basınçlı filtrasyon, bazofil eritroblast, birincil filizlenme, “bonfils” sayrılığı, brugiyan filaryozis, cinsel sömürü filmi, Dirofilaria immitis, eozinofil miyelosit, eozinofilik pnömoni, evrilir renkli film, fındık filiz güvesi, filaryal dermatitis, Filistin güneş kuşu, gayrisafilik ilkesi, heterofil reaksiyon, ince tanecikli film, iyodonofilus vakuol, kamfilobakteriyozis, ...

18 harfli

argirofil iplikler, azurofil granüller, bazofil granülosit, bilgisayar profili, çetrefilleşebilmek, Dirofilaria repens, eozinofil hücreler, Filaria demarquayi, Filaria medinensis, film-obje uzaklığı, filtrasyon sistemi, filtre melezlemesi, iki makaralık film, ikincil filizlenme, küçültülmüş (film), Malayan filaryozis, mezofil bakteriler, oksifilik hücreler, papilla filiformis, parabazal filament, profilaktif tedavi, ...

17 harfli

açındırılmış film, akvaryum filtresi, asidofil hücreler, asidofilus yoğurt, bakteriyoklorofil, bazofil miyelosit, canlandırma filmi, çetrefilleşebilme, çetrefilleştirmek, çift delikli film, eozinofil lökosit, eozinofilik ülser, Filaria bancrofti, Filaria recondita, Filaroides osleri, Filicollis anatis, film dışsatımcısı, film kaplı tablet, film yayın aygıtı, filmlik görevlisi, genel bilgi filmi, ...

16 harfli

17`5 mm`lik film, 8`75 mm`lik film, amortisman filmi, Bankroft filarya, bazofil hücreler, bilgisayar filmi, biyolojik filtre, çetrefilleştirme, çırpıştırma film, çok filmli işlem, difilobotriyozis, eğlendirici film, eozinofilik plak, evrilir boş film, fila radikularya, filamentli lapin, Filaria nocturna, Filaria perstans, Filaria volvulus, filariform larva, film birikimliği, ...

15 harfli

9`5 mm`lik film, anafilaktik şok, ara fîlâmentler, araştırma filmi, argirofil iplik, aysfiIt, isfilt, basınçlı filtre, bazofil lökosit, çerçevesiz film, çıplaklık filmi, çift yüzlü film, dirofilariyazis, düz gölge filmi, efil efil esmek, efil efil etmek, elektronik film, envelope filter, fil dişi karası, Filaria immitis, Filaria ozzardi, fildişi katmanı, ...

14 harfli

16 mm`lik film, 32 mm`lik film, 35 mm`lik film, 55 mm`lik film, 65 mm`lik film, 70 mm`lik film, Akdeniz filosu, alfa filokinon, anjiyohemofili, antianafilaksi, antifilojistik, asidofilus süt, belgelik filmi, beta filokinon, bölüntülü film, çetrefilleşmek, dağcılık filmi, damlama filtre, Difilobotriyaz, düşlemsel film, Filaria diurna, ...

13 harfli

8 mm`lik film, afilcan ölümü, alıcısız film, anafilatoksin, başarılı film, bazofil hücre, belgesel film, bilimsel film, boyanmış film, çayır tirfili, çetrefilleşme, çetrefillilik, çok kısa film, çok uzun film, deneysel film, devingen film, düşünce filmi, fil ayaklılık, fil dişi kule, fil dişilenme, fil eğiticisi, ...

12 harfli

Agamofilaria, Altıncı Filo, anıtsal film, balık fileto, bazofilopeni, Beşinci Filo, Brug filarya, bulanık film, çafili kürek, çizikli film, dar boş film, delikli film, deneme filmi, derleme film, dermatofiloz, destan filmi, eğitici film, eğitim filmi, eğitsel film, eozinofilüri, evrilir film, ...

11 harfli

Afrika fili, anafilaktik, asetat film, balet filmi, çağdaş film, çetrefillik, çetrefilsiz, çizem filmi, çocuk filmi, dinsel film, diplik film, Dirofilaria, durgun film, ekstremofil, eozinofilik, falan filan, ferfillemek, fil sofrası, filan falan, Filaria loa, Filarioidea, ...

10 harfli

aile filmi, aminofilin, anafilaksi, asidofilik, bibliyofil, bonfilelik, çetrefilce, çetrefilli, çizgi film, dans filmi, deniz fili, dergi-film, dış filtre, dönme film, efillenmek, elektrofil, eozinofili, fenafillah, ferfilemek, ferfilişli, fil çomağı, ...

9 harfli

açık film, aerofilik, alt filum, alt-filum, amfofilik, amfofilöz, anemofili, antofilit, ara filmi, argirofil, Asya fili, bazofilik, bazofilus, çafilamak, çağ filmi, çift film, dedefilli, difiletik, dizi film, dolu film, drozofîla, ...

8 harfli

alfiller, Anglofil, asidofil, azurofil, baş film, bazofili, biyofilm, boş film, çetrefil, dar film, efildeme, efilemek, fil biti, fil dişi, fil gibi, filaksis, filament, filankes, filarsız, filaryal, filateli, ...

7 harfli

A filmi, afilcan, amfofil, aysfilt, B filmi, bazofil, bonfile, efileme, ek film, filagoz, filaman, filâmin, filanca, Filaria, filariz, filarlı, filarya, filbağı, fildişi, filence, filetik, ...

6 harfli

defile, dilfil, dirfil, dorfil, efilti, filari, filase, filato, filcan, filçik, fileke, fileli, filenk, fileto, filfil, filika, filike, filiki, filiyh, filize, filizî, ...

5 harfli

afili, filal, filan, filar, filen, filer, filet, filiç, filik, filim, filit, filiz, filke, filki, fille, filli, filoz, filsi, filte, filum, filye, ...

4 harfli

efil, fila, file, fili, film, filo

3 harfli

fil

Kelime Ara