Fİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Fİ olan kelimeler 322 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Fİ ile biten kelimeler

25 harfli

bileşik çoğaltım negatifi, çift kontrast gastrografi, hipertrofik osteodistrofi, pankreatikokolanjiyografi

24 harfli

anteretrograd sistografi, çift kontrast sistografi

23 harfli

görüntü ve ses negatifi, real-timeultrasonografi, ultrasonik kardiyografi

22 harfli

anterograd piyelografi, bilgisayarlı tomografi, düzlemsel kromatografi, kaldıraç fiyat teklifi, özgün görüntü negatifi

21 harfli

dopler ultrasonografi, intraosseöz venografi, oküler ultrasonografi, pnömoperikardiyografi

20 harfli

abdominal radyografi, damara ilgili atrofi, elektroensefalografi, fibröz osteodistrofi, ikinci osteodistrofi, nöroaksonal distrofi, pulmoner anjiyografi, sinir kökenli atrofi, toksik osteodistrofi, yapıt hakkı negatifi

19 harfli

çift kontrast grafi, dar vergi mükellefi, ekskretuar ürografi, elektrokardiyografi, hormonal hipertrofi, interstisyel atrofi, kemik içi venografi, renal osteodistrofi, vertebral venografi

18 harfli

anjiyokardiyografi, değişiklik teklifi, elektroretinografi, ihtiyat akreditifi, özgün ses negatifi, torakal radyografi, üretim kooperatifi, yalancı hipertrofi

17 harfli

çoğaltım negatifi, çoğaltım pozitifi, dakriyosistografi, eşmerkezli atrofi, konsantrik atrofi, renal anjiyografi, sıvı kromatografi, şiplenoportografi, tarım kooperatifi, üç kuşak negatifi

16 harfli

elektromiyografi, fonokardiyografi, görüntü negatifi, görüntü pozitifi, Halphen reaktifi, nörojenik atrofi, nöropatik atrofi, okul kooperatifi, portal venografi, puls polarografi, sklerenkima lifi, yapı kooperatifi

15 harfli

ekokardiyografi, fotohiyalografi, kaşektik atrofi, lenfosintigrafi, pnömoartrografi, pnömoradyografi, pnömosistografi, psödohipertrofi, Schiff reaktifi, vasküler atrofi, vergi mükellefi

14 harfli

basım negatifi, Bouinfiksatifi, fotomikrografi, hemihipertrofi, kolanjiyografi, kolesistografi, kondrodistrofi, kurgu negatifi, kurgu pozitifi, kuzgun teklifi, lenfadenografi, odontodistrofi, protein hedefi, sineradyografi, ultrasonografi

13 harfli

anevrizmorafi, ensefalografi, fiyat teklifi, fotolitografi, kanun teklifi, kristalografi, mercan resifi, osteodistrofi, otoradyografi, Purkinje lifi, radyootografi, ramazan keyfi, röntgenografi, sinematografi, tadil teklifi, telefotografi, villöz atrofi

12 harfli

ara negatifi, ara pozitifi, arteryografi, balık istifi, bibliyografi, biyojeografi, burun tenefi, daktilografi, epidurografi, fiil tasrifi, fistülografi, kardiyografi, kromatografi, larengografi, leksikografi, medullografi, optik atrofi, otobiyografi, özofagografi, senil atrofi, seröz atrofi, ...

11 harfli

ampelografi, anjiyografi, bekmez kefi, blefarorafi, bronkografi, buhar valfi, çayırsedefi, duodenorafi, duvarsedefi, gastrografi, hepatografi, herniografi, heterotrofi, kapniografi, kapsülorafi, kıyı resifi, kittol lifi, metalografi, miyelografi, oşeanografi, pekmez kefi, ...

10 harfli

abiyotrofi, aortografi, artrografi, çinkografi, diskografi, dolgu lifi, flebografi, gastrorafi, hepatorafi, herniorafi, hidrografi, hipertrofi, ikonografi, iş tasnifi, iyonografi, kartografi, keçisedefi, koreografi, lenfografi, nefrografi, oşinografi, ...

9 harfli

anulorafi, biyografi, çifteyefi, demografi, etnografi, fluografi, fonografi, gayrisafi, hipotrofi, holografi, ideografi, idrografi, kaligrafi, kan eğefi, kaya lifi, litografi, mamografi, metatrofi, miyatrofi, monografi, nomografi, ...

8 harfli

cam lifi, distrofi, ekografi, epigrafi, insirafi, kas lifi, nörorafi, otografi, ototrofi, Şeyhsafi, tenorafi, tesadüfi, ürografi

7 harfli

coğrafi, disrafi, edatofi, felsefi, mürtefi, müstafi

6 harfli

agrafi, atrofi, gadafi, hanefi, hanifi, Hurufi, kenefi, kinifi, kolofi, kösefi, memâfi, menafi, müdafi, şelefi, şerifi, telafi, türefi

5 harfli

alefi, elifî, figfi, izafi, Keşfi, keyfi, keyfi, Lütfi, mahfi, menfi, panfi, seyfi, terfi, Vasfi, zeyfi, Zülfi

4 harfli

amfi, Atfi, cifi, çafi, çufi, defi, hafi, kâfi, kâfi, kefi, kifi, kofi, kûfi, kûfi, küfi, Lifî, nafi, Nefi, örfi, örfi, Rafi, ...

3 harfli

afi, efi

Kelime Ara