Fİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Fİ olan kelimeler 1427 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Fİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

fibroblâst büyüme faktörü, Filaria sanguinis-hominis, filogenetik sınıflandırma, finansal aracı kuruluşlar, finansal kuralsızlaştırma, Finlandiya Landracedomuzu, firma faktör istem eğrisi, firmaların boyut dağılımı, fiyat belirleme anlaşması, fiyat sabitleme anlaşması, fiyat tesbiti anlaşmaları, fizik tedavi uygulayıcısı

24 harfli

fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, fil dişi kuleye çekilmek, fit vermek (veya sokmak), fiyat esneklik katsayısı, fiyat hareket göstergesi, fiyatlandırma stratejisi, fiziksel sayım çizelgesi, fizyolojik göz kamaşması, fizyolojik ömür uzunluğu

23 harfli

fibrinsizleşme sendromu, fiilden türeme şekiller, fil dişi kuleden bakmak, filamentli zurna balığı, fildişi kemik hastalığı, Fisher-Behrens sınaması, fiyat çekişli enflasyon, fiyatların dondurulması, fiziksel olmayan varlık

22 harfli

fibrovasküler papillom, fîïl çekiminde almaşım, fiilden fiil yapım eki, fiilden fiil yapma eki, fiilden isim yapım eki, fikri mülkiyet hakları, Fimbriaria fasciolaris, firengimsi deri inekçe, firma sunum fonksiyonu, Fistularia commersonii, fiyat ağırlıklı endeks, fiyat farklılaştırması, fiziki sermaye malları, fiziksel dezenfeksiyon, fizyolojik antagonizma, fizyolojik kompartıman

21 harfli

fibrinli lenfadenitis, fibrotik deri yangısı, Ficedula semitorquata, Filadelfiya kromozomu, filaryal elefantiozis, Filipin dokumacı kuşu, filtre hibridizasyonu, finansal deregülasyon, firma atıl kapasitesi, firma sunum çizelgesi, Fischer-Riesz teoremi, Fisher-Yates sınaması, fiyat ağırlıklı dizin, fiyat maliyet aralığı, fiyat talep esnekliği, fiyatlar genel düzeyi, fizibilite incelemesi, fiziksel kesimli disk, fiziksel yapılandırma, fizyolojik antagonist, fizyolojik meme ödemi

20 harfli

fibröz osteodistrofi, fiilde zaman kayması, fiilden ad yapma eki, fiille isim bileşiği, fil derisi hastalığı, Filipin yerli domuzu, Filipin-dokumacıkuşu, filizlenme sıcaklığı, film değerlendirmesi, finansal aracı kurum, finansal kırılganlık, finansal transferler, firma satış hasılası, firma satış hasılatı, Fishburn risk ölçüsü, Fistularia tabacaria, fitne fesat çıkarmak, fiyat dışı destekler, fiyat fleksibilitesi, fiyat kâr payı oranı, fiyat tüketim eğrisi, ...

19 harfli

fibrotik alveolitis, Ficedula albicollis, fiilden türeme fiil, fiilden türeme isim, filaryal dermatitis, Filistin güneş kuşu, finansal derinleşme, finansal ekonometri, finansal endeksleme, finansal kuruluşlar, finansal regülasyon, firidrayh sayrılığı, firma faktör istemi, firma faktör talebi, Fisher bilgi dizeyi, Fisher fiyat dizini, Fisher ideal dizini, fissura abdominalis, fiyat arz esnekliği, fiyat faktör eğrisi, fiyat maliyet marjı, ...

18 harfli

Fibonacci sayıları, Ficedula hypoleuca, fiil tamamlayıcısı, fiilî hizmet zammı, Filaria demarquayi, Filaria medinensis, film-obje uzaklığı, filtrasyon sistemi, filtre melezlemesi, finansal dizinleme, finansal düzenleme, finansal saydamlık, firma sunum eğrisi, fiyat desteklemesi, fiyat dışı rekabet, fiyat esneksizliği, fiyat kazanç oranı, fiyat sıkıştırması, fiyat sınırlı emir, fiyat sübvansiyonu, fiyat yapışkanlığı, ...

17 harfli

Fibonacci araması, fibrokartiloginöz, fibrotik miyopati, figüran topluluğu, fiilden türeme ad, Filaria bancrofti, Filaria recondita, Filaroides osleri, Filicollis anatis, film dışsatımcısı, film kaplı tablet, film yayın aygıtı, filmlik görevlisi, finans oligarşisi, finans yöneticisi, finansal aracılar, finansal kaldıraç, finansal kiralama, finansal pazarlar, finansal rasyolar, finansman cetveli, ...

16 harfli

Fiber zibethicus, Fibonacci dizisi, Fibonacci sayısı, fibrinoid nekroz, fiil işletme eki, fiksatif çözelti, fila radikularya, filamentli lapin, Filaria nocturna, Filaria perstans, Filaria volvulus, filariform larva, film birikimliği, film çözümlemesi, film dışalımcısı, fimbriya ovarika, finansal oranlar, finansal sermaye, finansal veriler, finansal yatırım, finansal yönetim, ...

15 harfli

fibra zonulares, fibrinohücresel, fibroz halkalar, fibröz astrosit, fibröz eklemler, fibröz kıkırdak, fide baygınlığı, figüratif sanat, fiil çekimi eki, fikir hürriyeti, fikir yanaçları, fil dişi karası, Filaria immitis, Filaria ozzardi, fildişi katmanı, filini toplamak, filler bileşiği, film yaratıcısı, film yıpranması, filme saptanmış, filme saptayıcı, ...

14 harfli

fîbrinli yangı, fibrinsizleşme, fibrokartilago, fibröz protein, Ficedula parva, Ficus elastica, fidan dipkurdu, Fierasfer acus, Fieraster acus, fiil çekim eki, fiil zamirleri, fiilde görünüş, fiilde kılınış, fik fik yapmak, fikir danışmak, fikir işçiliği, fikir yürütmek, fikirleştirmek, fikri erdemler, fikri mülkiyet, fiktif antrepo, ...

13 harfli

fibrinojenemi, fibrokarsinom, fibropapillom, ficiriklenmek, fidüsyer para, Fieldspanyeli, Fierasferidae, Fierasteridae, fiil isimleri, fiilden sıfat, fiili ihracat, fiili ithalat, fikir cümlesi, fikir edinmek, fikir teatisi, fikir üretimi, fikirleştirme, fikri sermaye, fiksiyonalizm, fiktif varlık, fil ayaklılık, ...

12 harfli

fi tarihinde, fi-katsayısı, fibrinojenaz, fibrinojenez, fibrinolitik, fibrinolizin, fibroblastom, fibrokondrom, Ficus carica, fiçir kemiği, Fields ödülü, Fieller savı, fihristlemek, fiil cümlesi, fiil gövdesi, fiil tasrifi, fiil tümleci, fiilde zaman, fiilden fiil, fiile koymak, fiilî hizmet, ...

11 harfli

fiber optik, fibrilasyon, fibrokistik, fibronektin, fibrosarkom, fibrotoraks, ficek atmak, ficik atmak, fiçılı uzay, fidan boylu, fidbek etki, fidyeinecat, figan etmek, fihristleme, fiil bükünü, fiil çatısı, fiil çekimi, fîîl deyimi, fiil sıfatı, fiil tabanı, fiili bozuk, ...

10 harfli

fibrinogen, fibrinojen, fibrinoliz, fibroblast, fibrolipom, fibromiyom, fibroplazi, fidan biti, fidan gibi, fidanocağı, figüranlık, figürasyon, fiğ kopmak, fiğ samanı, fiğ vermek, fiğıştamak, fiil grubu, fiil öbeği, fiil öneki, fiilden ad, fikirdemek, ...

9 harfli

fiat para, fiberglas, Fibonacci, fibrinoid, fibrinüri, fibularis, ficirikli, Fidanbaşı, fidanbiti, fidecilik, fidelemek, fidi fidi, figüratif, fiil kökü, fiilsiler, fikir imi, fikoplâst, Fikrettin, fikri hak, fiks menü, fiksasyon, ...

8 harfli

fibrilla, fibrinaz, fibrinli, fibrinöz, fibrosit, fibrozis, ficekmek, fidancık, Fidangül, fidanlık, fiddirek, fiddirik, fideleme, fidelite, fidetmek, figürsüz, fiğ yeri, fiiizküf, fiil adı, fiilimsi, fiiliyat, ...

7 harfli

fibroin, fiction, Fidanlı, fiddire, fideist, fideizm, fidelik, fidirik, fidivan, figüran, figürlü, fihrist, fiillik, fiilsiz, fikirci, fikirli, Fikriye, fikstür, filagoz, filaman, filâmin, ...

6 harfli

fibril, fibrin, fibrom, fibroz, fibröz, fibula, ficeyh, fîçiko, fiddün, fideci, figere, fihare, fihere, fiilen, fikara, fikâre, fikere, fikren, Fikret, fiksus, fiktif, ...

5 harfli

fiber, fibra, ficce, ficeh, ficek, ficik, ficil, ficir, fiççe, fiçen, fidan, fidik, fidil, fidit, fidye, fifik, fifre, figan, Figen, figfi, figür, ...

4 harfli

fibe, fide, fidi, FİFO, fike, fiko, fila, file, fili, film, filo, fima, fink, fino, fint, firç, fire, firt, fişe, fita, fite, ...

3 harfli

fiğ, fik, fil, fin, fir, fis, fiş, fit, fiz

Kelime Ara