İçinde Fİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 4537 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde Fİ geçen kelimeler

25 harfli

alveoler akciğer amfizemi, anulus fibrokartilagineus, aşırı saldırgan fiyatlama, Bağımsız Filistin Devleti, bakteriyel identifikasyon, bileşik çoğaltım negatifi, birinci evre grafitlemesi, borcun yeniden finansmanı, Butler ve Moffitt yöntemi, çift kontrast gastrografi, davranışsal firma teorisi, edilgen fiil ~ pasif fiil, Electronic Filming System, elektronik film saptayıcı, engelleyici fiyatlandırma, eritropoetik protoporfiri, EUR.1 dolaşım sertifikası, femur başı epifiziolizisi, fibroblâst büyüme faktörü, Filaria sanguinis-hominis, filogenetik sınıflandırma, ...

24 harfli

(birinin) fikrini çelmek, (birinin) keyfini yapmak, anteretrograd sistografi, bilfiil dolaşımdaki para, coğrafi merkezli yönetim, çift kontrast sistografi, davranışsal firma kuramı, elektronik film tarayıcı, endokarditis kalsifikans, enterokromaffin hücreler, fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, fil dişi kuleye çekilmek, fit vermek (veya sokmak), fiyat esneklik katsayısı, fiyat hareket göstergesi, fiyatlandırma stratejisi, fiziksel sayım çizelgesi, fizyolojik göz kamaşması, fizyolojik ömür uzunluğu, gayrisafi yurtiçi hasıla, ...

23 harfli

(birinin) fikrini almak, adenohipofiz hormonları, affinite kromatografisi, aktarım fiyatlandırması, bankroftiyan filaryozis, Behrens-Fisher sınaması, beyaz telefonlu filmler, Clostridium nigrificans, çoklu epifiz displazisi, D geçici trafik belgesi, dar vergi mükellefiyeti, dengelenmiş polimorfizm, difiserk kuyruk yüzgeci, elektronik film saptama, enterokromafin hücreler, enzootik kas distrofisi, eozinofil metamiyelosit, eozinofilik kas yangısı, eozinofilik lökositozis, eozinofilik panosteitis, etleşim (carnification), ...

22 harfli

(birinden) fikir almak, (birini) gafil avlamak, absorpsiyon filtreleri, afin koordinat sistemi, amfizemli mide yangısı, anterograd piyelografi, antifiriz zehirlenmesi, antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, antispesifik faktörler, antlaşmalara halefiyet, asidofilik cisimcikler, atardamar hipertrofisi, aydedeye misafir olmak, bileşik gösterge fiyat, bilgisayarlı tomografi, birincil fisyon verimi, böbrek osteodistrofisi, bölgesel fiyatlandırma, ...

21 harfli

(birine) fitil vermek, açılış fiyatıyla emir, addan fiil türeten ek, afin dönüşümler grubu, akciğer anjiyografisi, anafilaktik reaksiyon, araknoit fibroblastom, arzın fiyat esnekliği, Asya Pasifik ülkeleri, bazofil metamiyelosit, Behrens-Fisher sorunu, beyincik abiyotrofisi, borsada fiyat endeksi, Coğrafi dağılım esası, Coğrafi Keşifler Çağı, Comish-Fisher açılımı, çekirdek pleomorfizmi, dermatitis filariyoza, deveden büyük fil var, devinimli örtülü film, dışsatım önfinansmanı, ...

20 harfli

abdominal radyografi, amfizema subkuteneum, anatomia topografika, anında teslim fiyatı, antihemofilik faktör, argentaffin hücreler, Asya Pasifik konseyi, atrofik mide yangısı, benzen sülfinik asit, birincil grafitlenme, böbrek anjiyografisi, Ceterach officinarum, cıva filim elektrodu, çekim kromatografisi, damara ilgili atrofi, dar film göstericisi, demografik bölümleme, denervasyon atrofisi, deoksiribonfikleotit, Dictyocaulus filaria, distrofik kireçlenme, ...

19 harfli

adrenokortikotrufin, afin kümenin boyutu, ağırlık sertifikası, alışkanlık fiilleri, altın firuze levrek, amfistomatik yaprak, aracı finans kurumu, arteryovenöz fistül, arz fiyat esnekliği, asgari ihraç fiyatı, asidofil granülosit, aspirasyon amfizemi, atriyal fibrilasyon, Aulopus filamentous, Avrupa Patent Ofisi, Barbus filamentosus, basınçlı filtrasyon, bazofil eritroblast, birincil filizlenme, “bonfils” sayrılığı, brugiyan filaryozis, ...

18 harfli

adil olmayan fiyat, afin bağımsız küme, afiyet üzere olmak, AMEX fiyat endeksi, amplifier modeling, anjiyokardiyografi, antifiriz proteini, argirofil iplikler, Avrupa Polis Ofisi, azurofil granüller, bağlama zarf-fiili, basit fiil cümlesi, bazofil granülosit, beklenmezlik fiili, bilgisayar grafiği, bilgisayar profili, biyocoğrafik çevre, bölgesel fiyatlama, coğrafi yoğunlaşma, coğrafik izolâsyon, coğrafik varyasyon, ...

17 harfli

açındırılmış film, addan türeme fiil, akvaryum filtresi, altın sertifikası, amfibik kuvvetler, amfidrom balıklar, amfiprotik çözücü, amfistom trematod, amfizemli kangren, aponörotik fibrom, asidofil hücreler, asidofilus yoğurt, bağırsak amfizemi, bakteriyoklorofil, bazofil miyelosit, beyincik atrofisi, birim fiş yöntemi, bitki fizyolojisi, biyomagnifikasyon, “boiffin” kıldamı, Branta ruficollis, ...

16 harfli

17`5 mm`lik film, 8`75 mm`lik film, akciğer amfizemi, alım satım ofisi, alveoler amfizem, amortisman filmi, annulus fibrosus, arjentafin tümör, astronomik fiyat, aşna fişne olmak, Bankroft filarya, barometrik firma, bazofil hücreler, bilgisayar filmi, biyolojik filtre, branşiyal fistül, büllöz pemfigoid, Canfield ayıracı, Chelys fimbriata, cinsel dimorfizm, coğrafi işbölümü, ...

15 harfli

9`5 mm`lik film, açık fikirlilik, adenomiyofibrom, affinité sabiti, afin bileşenler, afin fonksiyonu, amfibik harekât, amfistom serker, amplifier model, anafilaktik şok, anulus fibrozus, ara fîlâmentler, araştırma filmi, argirofil iplik, aysfiIt, isfilt, azot fiksasyonu, basınç atrofisi, basınçlı filtre, basit diffizyon, başabaş grafiği, başı zayıf fiil, ...

14 harfli

16 mm`lik film, 32 mm`lik film, 35 mm`lik film, 55 mm`lik film, 65 mm`lik film, 70 mm`lik film, açık finansman, açlık atrofisi, afibrinojenemi, afin fonksiyon, Akdeniz filosu, akrotrofik tip, aktarım fiyatı, alanlama fiili, alfa filokinon, allotrofik göl, amfibi harekât, anjiyohemofili, antianafilaksi, antifilojistik, antropomorfist, ...

13 harfli

8 mm`lik film, açılış fiyatı, ad-fiil grubu, afilcan ölümü, afin denklemi, afin dönüşümü, afin geometri, afişte kalmak, afiyet bulmak, alıcısız film, amfibolik yol, amfiprostilos, amonifikasyon, amplification, amplifikasyon, anafilatoksin, anevrizmorafi, anuli fibrozi, ara finansman, atrofik siroz, baskıcı firma, ...

12 harfli

... şerefine, abalı firenk, açık fikirli, adenohipofiz, afin dönüşüm, Agamofilaria, alıcı fiyatı, Altıncı Filo, amfiartrozis, amfistomozis, amplifikatör, andomorfizma, anıtsal film, anjiyofibrom, Apus affinis, ara negatifi, ara pozitifi, arjentafinom, arka hipofiz, arteryografi, asgari fiyat, ...

11 harfli

afin modeli, afiş yutmak, Afrika fili, ala fikirli, alış fiyatı, Alosa finta, amfibiyotik, amfibyumlar, amfidiploit, ampelografi, anafilaktik, anamorfizma, anjiyografi, argentaffin, artifisiyel, asetat film, azami fiyat, balet filmi, baş figüran, bekmez kefi, biligrafine, ...

10 harfli

abiyotrofi, adil fiyat, afin grubu, afiş nefiş, aile filmi, akil fikir, aktif fiil, amfitesyum, amfitriköz, amfiyoksus, amfiyoksüs, aminofilin, anafilaksi, aortografi, arjentafin, artrografi, arz fiyatı, asidofilik, astrofizik, aşna fişne, aşna-fişne, ...

9 harfli

açık film, aerofilik, af (afiv), afin küme, afin örtü, afin uzay, afişçilik, alasefiye, alt filum, alt-filum, amfibiler, amfibiyos, amfibiyöz, amfigenez, amfikarpi, amfimiksi, amfipatik, amfiteatr, amfofilik, amfofilöz, amorolfin, ...

8 harfli

ad fiili, affigere, affiksus, affinite, afiyetle, alafirik, alfiller, amfidrom, amfigoni, amfistom, amfitrik, amfitriş, amfitrop, amorfizm, Anglofil, apofizis, asidofil, asifinik, azurofil, bağ-fiil, baş film, ...

7 harfli

A filmi, ad-fiil, adi fiğ, afafiye, afilcan, Akifiye, amfibik, amfibol, amfibya, amfisol, amfizem, amfofil, Arifiye, asfinek, asfinik, aysfilt, B filmi, barfiks, bazofil, bifidus, bilfiil, ...

6 harfli

afinti, afisit, afişçi, afital, Afitap, afiyan, afiyet, afiyon, agrafi, amfibi, apofiz, atrofi, Berfin, celfin, cılfik, cilfik, çelfin, defile, define, dilfil, dilfin, ...

5 harfli

afife, afili, afişe, Afiye, akfiğ, akfiy, alefi, amfid, cifin, çifin, DEFİF, defin, efira, efiye, elifî, fiber, fibra, ficce, ficeh, ficek, ficik, ...

4 harfli

afif, afin, afis, afiş, afit, amfi, Atfi, cifi, çafi, çufi, defi, DFİF, efik, efil, efin, efir, fibe, fide, fidi, FİFO, fike, ...

3 harfli

afi, efi, fiğ, fik, fil, fin, fir, fis, fiş, fit, fiz

Kelime Ara