evrim ve devrim

evrim ve devrim İng. evolution and revolution

Gelişmenin biri niceliksel, öbürü niteliksel olan ve ayrılmaz biçimde birbiriyle bağlantılı bulunan iki yanı. bk. evrim, devrim.


evrim ve devrim için benzer kelimeler


evrim ve devrim, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', ' ', 'v', 'e', ' ', 'd', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
evrim ve devrim kelimesinin tersten yazılışı mirved ev mirve diziliminde gösterilir.