Anser anser

Anser anser

bk. boz kaz


Anser anser

bk. yaban kazı


Anser anser için benzer kelimeler


Anser anser, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'n', 's', 'e', 'r', ' ', 'a', 'n', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
Anser anser kelimesinin tersten yazılışı resna resnA diziliminde gösterilir.