Anser fabalis

Anser fabalis

bk. ekin kazı


Anser fabalis için benzer kelimeler


Anser fabalis, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'n', 's', 'e', 'r', ' ', 'f', 'a', 'b', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
Anser fabalis kelimesinin tersten yazılışı silabaf resnA diziliminde gösterilir.