ANZUS paktı

ANZUS paktı İng. ANZUS Pact Alm. ANZUS-Pakt Fr. pacte d'ANZUS

ANZUS paktı için benzer kelimeler


ANZUS paktı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'N', 'Z', 'U', 'S', ' ', 'p', 'a', 'k', 't', 'ı', şeklindedir.
ANZUS paktı kelimesinin tersten yazılışı ıtkap SUZNA diziliminde gösterilir.