Akdeniz paktı

Akdeniz paktı İng. mediterranean pact Fr. pact méditeranien

Akdeniz paktı için benzer kelimeler


Akdeniz paktı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'k', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'p', 'a', 'k', 't', 'ı', şeklindedir.
Akdeniz paktı kelimesinin tersten yazılışı ıtkap zinedkA diziliminde gösterilir.