apabpak

apabpak

Tertemiz.


apabpak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'b', 'p', 'a', 'k', şeklindedir.
apabpak kelimesinin tersten yazılışı kapbapa diziliminde gösterilir.