apar topar

apar topar

zf. Telaş ve acele ile: “Gene de açıldı mezarlar, hem de apar topar.” -E. Şafak.


apar topar için benzer kelimeler


apar topar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'p', 'a', 'r', ' ', 't', 'o', 'p', 'a', 'r', şeklindedir.
apar topar kelimesinin tersten yazılışı rapot rapa diziliminde gösterilir.